Artikelen

Hier vindt u extra informatie en verdiepingsstof. In elk artikel geeft de auteur zijn visie op een onderwerp gerelateerd aan Puk & Ko of Uk & Puk. Ook treft u er handige tips aan om direct in uw praktijk toe te passen.

Toon alle artikelen binnen de categorie:

Deel met anderen

Datum Titel Categorie Auteur(s)
07-06-2017 Extra ideeën: Kijk, de maan!
extra idee Uitgeverij Zwijsen B.V.
07-06-2017 VVE en een uitgesproken pedagogische visie: bijt dat elkaar?
Dit artikel zet de belangrijkste punten voor een kwaliteitsverbetering op een rij en biedt een inspirerend praktijkvoorbeeld van Uk & Puk in een Reggio-visie.
doorgaande leerlijn Natasja van Lier
13-10-2016 Sociaal-emotionele ontwikkelingskaarten voor peuters
Op acht kaarten komt steeds een stap uit de sociaal-emotionele ontwikkeling van peuters aan de orde. Met o.a. speltips om deze ontwikkeling te stimuleren.
extra idee Natasja van Lier
07-07-2015 Taal beleven met al je zintuigen
Alledaagse handelingen kun je vaak uitbuiten als leermoment. Denk maar eens aan kliederen. In dit artikel staan diverse activiteiten waarmee zowel de zintuiglijke ontwikkeling als de taalontwikkeling gestimuleerd wordt.
taal Natasja van Lier
21-11-2014 Ontwikkeling van dreumes en peuter stimuleren met de Puk-spelposter
Spelenderwijs groeit de ontwikkeling van de dreumes en de peuter. Dit gaat niet altijd vanzelf. Sommige kinderen hebben een duwtje in de rug nodig. Anderen hebben behoefte aan een nieuwe impuls. Deze Puk-poster biedt volop suggesties.
motoriek Natasja van Lier
19-06-2014 Sociaal-emotionele en talige ontwikkeling stimuleren met de Puk-poster
Het is belangrijk om ook de ontwikkeling van baby’s te stimuleren met een uitdagend aanbod. De Puk-poster geeft je inzicht in de sociaal-emotionele en talige ontwikkeling van baby’s en biedt activiteiten aan om deze ontwikkeling te stimuleren
sociaal-emotionele ontwikkeling Natasja van Lier
09-04-2014 Een uitdagende speelleeromgeving inrichten
Door middel van spel leren peuters de wereld om hen heen te begrijpen. Een uitdagende speelleeromgeving brengt een thema tot leven, stimuleert de aanzet tot spel en daagt kinderen uit om op onderzoek uit te gaan.
speelleeromgeving Natasja van Lier
09-04-2014 Motorische en zintuiglijke ontwikkeling stimuleren met de Puk-poster
Het is belangrijk om ook de ontwikkeling van baby’s te stimuleren met een uitdagend aanbod. De Puk-poster geeft je inzicht in de ontwikkeling van baby’s en biedt activiteiten aan om deze ontwikkeling te stimuleren.
motoriek Natasja van Lier
17-10-2013 Puk en het bezoek van de inspecteur
In dit artikel is te lezen hoe een inspectie op de Voor- en de Vroegschool verloopt. Daarnaast worden er tips gegeven om een goede doorgaande lijn voor de inspecteur zichtbaar te maken.
doorgaande leerlijn Natasja van Lier
17-10-2013 Werken met een moodboard
Een moodboard is een hulpmiddel bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. In dit artikel is te lezen hoe je een eigen moodboard maakt en hoe je het kunt inzetten in je groep.
sociaal-emotionele ontwikkeling Natasja van Lier
30-05-2013 Samenwerking met de basisschool - Een doorgaande lijn in de ouderbetrokkenheid
Dit is het vierde artikel in een serie van vier waarin je kunt lezen hoe je ouders betrekt bij het aanbod van activiteiten binnen het kindercentrum en de school.
doorgaande leerlijn Natasja van Lier
01-03-2013 Samenwerking met de basisschool - Een doorgaande lijn in regels en routines
Dit is het derde artikel in een serie van vier waarin je kunt lezen wat de meerwaarde is van een samenwerking met de basisschool. Dit artikel biedt handreikingen hoe je regels en routines samen met de basisschool kunt afstemmen.
doorgaande leerlijn Natasja van Lier
23-10-2012 Samenwerking met de basisschool - Een doorgaande lijn in het uitbreiden van de woordenschat
Dit is het tweede artikel in een serie van vier waarin je kunt lezen wat de meerwaarde is van een samenwerking met de basisschool. Dit artikel laat zien hoe je de thema’s en bijbehorende woordenschat kan afstemmen.
doorgaande leerlijn Natasja van Lier
05-06-2012 Samenwerking met de basisschool
Dit is het eerste artikel in een serie van vier waarin je kunt lezen wat de meerwaarde is van een samenwerking met de basisschool
doorgaande leerlijn Natasja van Lier
15-05-2012 Activiteit rondom de natuur
Veel pedagogisch medewerkers doen al veel met de natuur: de seizoenen, een ontdektafel, een wandeling door de buurt. In dit artikel staan een aantal leuke activiteiten over slakken.
extra idee Annelies Andringa-Davis
20-10-2011 Brochure: Uk & Puk - Schatkist, Ontwikkelingskansen voor alle kinderen van 0 tot 6 jaar
Met Uk & Puk en Schatkist wordt voldaan aan de eisen voor kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE), zoals die worden gesteld door de Wet OKE, en wordt een doorgaande leerlijn gegarandeerd.
doorgaande leerlijn Dorien Stolwijk
07-10-2011 Werken met een dagritmeboek
Tips om te werken met de dagritmekaarten.
extra idee Natasja van Lier
10-06-2011 Extra ideeën: Reuzen
Laat de kinderen kabouternamen voor zichzelf verzinnen. Help ze op weg door suggesties te geven.
extra idee Uitgeverij Zwijsen B.V.
29-03-2011 Extra ideeën: Ik en mijn familie
Laat de kinderen in plaats van een fotolijstje andere voorwerpen versieren bijvoorbeeld een beker.
extra idee Uitgeverij Zwijsen B.V.
15-10-2010 Extra ideeën: Eet smakelijk
Laat de kinderen raden welke verschillende etenswaren ze ruiken.
extra idee Uitgeverij Zwijsen B.V.
02-06-2010 Extra ideeën: Dit ben ik!
Laat de peuters experimenteren met kleine zakspiegeltjes, een gezichtspiegel en een grote passpiegel.
extra idee Uitgeverij Zwijsen B.V.
02-06-2010 Fijne motoriek en peuters
De basis voor een vloeiende fijne motoriek wordt heel jong gelegd. Uk & Puk kan je helpen bij het creëren of het grijpen van geschikte kansen voor de fijne motoriek.
motoriek Maaike van der Ploeg-Feenstra
26-02-2010 Volop kansen voor motorische en zintuiglijke ontwikkeling!
Als pedagogisch medewerker kun je kinderen met Uk & Puk doelbewust activiteiten aanbieden, waarmee ze nieuwe motorische en zintuiglijke ervaringen opdoen.
motoriek Maaike van der Ploeg-Feenstra